Baza wiedzy

Dowiedz się więcej o naszych usługach pośrednictwa:

[ebs_toggles]
[ebs_toggle title=”Sposoby rekrutacji”]

Osobom poszukującym pracy oferujemy możliwość jej otrzymania w oparciu o rekrutacje telefoniczne, Skype i osobiste.
Rekrutacje telefoniczne lub Skype polegają na rozmowie z osobą dzwoniącą z Wielkiej Brytanii (są to zwykle 1-2 rozmowy, z naszą agencją partnerską oraz pracodawcą). Rozmowy umawiamy na konkretny termin (dzień i godzina).
Rekrutacje osobiste odbywają się zazwyczaj w Warszawie (w jednym z hoteli w centrum miasta), a wyjątkowo w Krakowie. Zawsze są umówione na konkretny dzień i godzinę, a poprzedza je wcześniejsza rozmowa telefoniczna. Prosimy o poważne traktowanie swojego udziału w procesie rekrutacji. Na spotkania osobiste przyjeżdża z Wielkiej Brytanii kilka osób reprezentujących pracodawców i robią to specjalnie w celu spotkania się z osobami poszukującymi pracy, dlatego istotne jest, by podejść do rekrutacji rzetelnie.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Rodzaje ofert pracy”]

Osoby poszukujące pracy w branży opiekuńczej mogą pracować jako:
 • CARE ASSISTANT, czyli opiekun/ka osób starszych w domach opieki,
 • SUPPORT WORKER, czyli opiekun/ka osób niepełnosprawnych intelektualnie w ośrodkach opiekuńczych,
 • DOMICILIARY CARE ASSISTANT, czyli opiekun/ka dojeżdżający/a do osób starszych i niepełnosprawnych mieszkających we własnych domach
 • COMMUNITY WORKER – opiekun/ka społeczna,
 • LIVE-IN CARE ASSISTANT, czyli opiekun/ka jednej osoby starszej lub niepełnosprawnej fizycznie, mieszkający/a z nią w jej domu z zapewnionym bezpłatnym utrzymaniem (mieszkanie, wyżywienie) w ramach zlecenia o określonej długości (1–8 tygodni) lub na stałe.
Ośrodki opiekuńcze dzielą się na:
 1. Domy opieki dla osób starszych w ramach tzw. elderly care, liczące od 10 do ponad 100 rezydentów:
  • residential care homes, przypominające nasze domy spokojnej starości, w których osoby starsze są fizycznie i umysłowo całkiem sprawne; w tych ośrodkach praca jest stosunkowo najlżejsza, jednak wakaty w rezydencyjnych domach opieki pojawiają się rzadko, a stawka jest zwykle podstawowa (£6.70/h brutto);
  • residential care homes with dementia to domy opieki, w których osoby starsze są w miarę sprawne fizycznie, ale niesprawne umysłowo z uwagi na demencję, chorobę Alzheimera i inne choroby umysłowe wieku starczego; w tych ośrodkach praca jest trudna i wymagająca, a wakaty pojawiają się dosyć często, stawka wynosi zwykle £6.70 – £7.00/h brutto;
  • nursing care homes to domy opieki, w których osoby starsze muszą mieć zapewnioną stałą opiekę pielęgniarską; wielu rezydentów jest niesprawnych fizycznie, leżących, niektórzy są w stanach agonalnych, dlatego praca w tego typu ośrodkach jest trudna i wymagająca, wakaty pojawiają się dosyć często, a stawka wynosi zwykle £6.70 – £7.50/h brutto;
 2. Specjalistyczne ośrodki opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych intelektualnie tzw. care homes for people with learning disabilities, liczące zwykle od kilku do kilkunastu rezydentów m.in. z autyzmem, padaczką, porażeniem mózgowym, zespołem Downa, zaburzeniami intelektualnymi na różnym poziomie. Wynagrodzenie za pracę na stanowisku Support Worker wynosi £6,70-£8,00/h brutto.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Obowiązki opiekuna”]

Praca opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych polega na zapewnieniu podopiecznym komfortu życia i bezpieczeństwa w codziennym funkcjonowaniu, niezależnie od ich niepełnosprawności, dolegliwości, chorób czy dysfunkcji. W domu opieki dla osób starszych opiekunowie są zatrudnieni w systemie 24h/7 dni w tygodniu i pracują na zmianach dziennych, nocnych, również w weekendy i święta, według ustalonego wcześniej grafiku. W kontrakcie zapisanych jest zwykle 36-42 godzin, ponadto często możliwe są nadgodziny.
Pracę opiekuna w brytyjskim ośrodku można porównać do pracy pielęgniarki w polskim szpitalu lub domu opieki, ponieważ wykonuje on wszystkie czynności pielęgnacyjne (mycie, przebieranie, czesanie, pomoc przy czynnościach fizjologicznych, zmiana pieluch, ubieranie, karmienie, wyprowadzanie na spacer, pielęgnacja odleżynowa, itp.) bez procedur medycznych czy podawania leków (jest to możliwe dopiero po przeszkoleniu i zdobyciu stosownych kwalifikacji).
Również opiekunowie osób niepełnosprawnych intelektualnie wykonują w ramach swoich obowiązków tzw. personal care, czyli czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej podopiecznych, jednak ich zadania polegają w dużo większym stopniu na usamodzielnianiu, socjalizowaniu i integracji z otoczeniem osób niepełnosprawnych intelektualnie.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Wymogi pracodawców”]

Wszyscy pracodawcy oczekują od kandydatów dobrej znajomości języka angielskiego. Często wymagane jest duże prywatne lub zawodowe doświadczenie w opiece, jednak niektórzy pracodawcy nie wymagają żadnego doświadczenia opiekuńczego.
Konieczna jest niekaralność, gotowość do nauki oraz rzetelne podejście do obowiązków. Przed rozpoczęciem pracy w brytyjskim domu opieki niezbędne jest uzyskanie przez pracodawcę brytyjskiego zaświadczenia o niekaralności (tzw. DBS) dla konkretnego kandydata. W tym celu kandydat musi posiadać i przedstawić pracodawcy 3 dokumenty tożsamości, z których najważniejszym jest ważny paszport. Pozostałe dwa to dowód osobisty i prawo jazdy (które można zastąpić informacją z banku o posiadanym rachunku bankowym). Kandydaci, którzy mieszkają już w Wielkiej Brytanii, mogą również przedstawić inne dokumenty brytyjskie, np. P45 lub P60. Przed podjęciem pracy wymagane jest też przedstawienie dwóch referencji lub świadectw pracy, przy czym każdy pracodawca brytyjski ma inne wymagania dotyczące tych dokumentów, dlatego szczegółowe wskazówki na ten temat przekazujemy w e-mailu z imienną ofertą pracy.
Kontrakty w domach opieki są zwykle zawierane na czas nieokreślony (na stałe), przy czym pracodawcy oczekują zobowiązania do podjęcia pracy na minimum 12 miesięcy.
Do pracy należy zabrać ze sobą czarne, klasyczne półbuty (zakryte palce i pięta, nie sportowe) oraz czarne, klasyczne spodnie (nie jeansy). Resztę uniformu zapewnia pracodawca.
Każda osoba podejmująca pracę w Wielkiej Brytanii musi zabrać ze sobą ok. 200 funtów na własne wydatki, w tym przede wszystkim na własne wyżywienie, na czas poprzedzający otrzymanie pierwszej wypłaty. Pracodawcy nie oferują zaliczek ani nie zapewniają wyżywienia. Brak odpowiednich środków umożliwiających normalne funkcjonowanie do momentu otrzymania wypłaty może skutkować poważnymi problemami w miejscu pracy!

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Szkolenia”]

Pracodawcy zapewniają wszystkie podstawowe szkolenia niezbędne do podjęcia pracy w opiece. Jeżeli nowo zatrudniona osoba jest gotowa pozostać w danym ośrodku dłużej i rozwijać się zawodowo, to zazwyczaj w porozumieniu z menedżerką ośrodka istnieje możliwość rozpoczęcia trwających kilka do kilkunastu miesięcy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w opiece – nie jest jednak standardem kierowanie na tego typu szkolenia wszystkich pracowników. Szkolenia te kończą się uzyskaniem certyfikatów NVQ2 lub NVQ3.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Zakwaterowanie”]

Pracodawcy zwykle oferują zakwaterowanie „firmowe” na terenie ośrodka lub poza ośrodkiem, w domu wynajmowanym na potrzeby personelu. Najczęściej jest to 1- lub 2-osobowy pokój, za który odpłatność w wysokości £50-£100 tygodniowo jest potrącana z wynagrodzenia. Niekiedy istnieje konieczność samodzielnego regulowania rachunków, np. za wodę, energię, podatek council tax, gaz, ogrzewanie itp.
Czasami pracodawcy narzucają obowiązek korzystania z zakwaterowania firmowego, ale najczęściej można z niego zrezygnować z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia (zwykle 1-miesięcznego). Jeżeli osoba poszukująca pracy woli od samego początku wynająć sobie własne zakwaterowanie, uwzględniamy to, szukając dla niej pracy.
Podobnie jak w Polsce, niektóre regiony Wielkiej Brytanii są droższe w utrzymaniu, inne tańsze. Należy wziąć to pod uwagę, jeżeli planują Państwo w przyszłości samodzielnie znaleźć sobie zakwaterowanie.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Wynagrodzenie”]

Wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie, przelewem na konto w banku brytyjskim. Pracodawcy nie dokonują przelewów wynagrodzenia na konto w banku polskim. Każdy pracodawca ma własny regulamin wynagradzania (np. nadgodziny mogą być rozliczane z opóźnieniem), o czym zostaną Państwo poinformowani przez swojego przełożonego.
Będą Państwo zatrudnieni w pełni legalnie, na podstawie prawa brytyjskiego. Pracodawca będzie odprowadzał za Państwa zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że stawka brutto zostanie pomniejszona o ok. 20%. Na zakończenie miesiąca otrzymają Państwo tzw. payslip, czyli podsumowanie przepracowanych godzin i kalkulację wynagrodzenia.
Stawki godzinowe za pracę w branży opiekuńczej wynoszą £6,70-£10 brutto, przy czym 80% ofert pracy przekazywanych do rekrutacji zagranicznych jest ze stawką £6,70-£7,50 brutto, a w przypadku wyższych stawek pracodawcy są zainteresowanie wyłącznie osobami z kilkuletnim zawodowym doświadczeniem opiekuńczym zdobytym w Wielkiej Brytanii, posiadającymi certyfikaty NVQ2/3 i gotowymi do pracy na stanowiskach Senior Care Assistant, Team Leader itp.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Inne informacje”]

Umowę pośrednictwa pracy, jaką w myśl polskich przepisów zawieramy z każdą osobą podejmującą pracę za naszym pośrednictwem, oraz dodatkowe informacje dotyczące formalności związanych z zatrudnieniem w Wielkiej Brytanii otrzymają Państwo od nas wraz z uzyskaną przez nas dla Państwa imienną ofertą zatrudnienia.
Prosimy o współpracę i pozostawanie z nami w stałym kontakcie na każdym etapie procedury rekrutacyjnej. Jeżeli znajdą Państwo pracę sami, ważne jest, aby poinformować nas o tym, wówczas usuniemy Państwa kandydaturę z naszej bazy osób poszukujących pracy.

[/ebs_toggle]

[ebs_toggle title=”Oczekiwania kandydatów”]

Zawsze bierzemy pod uwagę oczekiwania osób poszukujących pracy i dokładamy wszelkich starań, aby dla każdego znaleźć pracę zgodną z jego kwalifikacjami, możliwościami oraz oczekiwaniami.
Przeważnie najłatwiej jest znaleźć pracę osobie elastycznej, której obojętna jest lokalizacja miejsca zatrudnienia, ponieważ najwięcej wakatów mają ośrodki zlokalizowane na wsiach i w niewielkich miejscowościach. Warto pamiętać, że praca w ośrodkach co najmniej średniej wielkości (powyżej 40 rezydentów) pozwala bez większego problemu pracować w nadgodzinach. Ważne jest, aby już na początku poinformowali nas Państwo o swoich oczekiwaniach: dlaczego szukają Państwo pracy za granicą, jakie mają Państwo w tym względzie priorytety, co jest dla Państwa istotne, a z jakich oczekiwań byliby Państwo w stanie zrezygnować. Pozwoli nam to skuteczniej szukać dla Państwa pracy.

[/ebs_toggle]

[/ebs_toggles]