Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

 

1. Dane rejestracyjne firmy i administratora danych osobowych
ONTOS
Magdalena Derlacz-Popławska
ul. Krótka 6 B/6
80-209 Chwaszczyno
NIP 958-124-99-92
Certyfikat KRAZ nr 4824
REGON 220606896

Kontakt telefoniczny: +48 58 781 93 81, +48 502 154 951

Kontakt e-mail: ontos@ontos.pl

2. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ONTOS Magdalena Derlacz-Popławska.

Działamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) .

Przetwarzamy dane osobowe: a) kandydatów do pracy w Polsce lub za granicą, b) odbiorców naszego newslettera, c) potencjalnych i faktycznych odbiorców świadczonych przez nas usług doradztwa personalnego i usług tłumaczeniowych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,  osób uprawnionych do reprezentacji osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ich pracowników i współpracowników), d) potencjalnych i faktycznych dostawców usług (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,  osób uprawnionych do reprezentacji osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ich pracowników i współpracowników), e) osób fizycznych będących pracownikami i przedstawicielami instytucji samorządowych, urzędów i organów państwowych pozyskane z ogólnodostępnych źródeł na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Otrzymane lub pozyskane dane chronimy zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzamy wyłącznie:

a)  na podstawie udzielonej nam zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), b) do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), c) do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), d) jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podanie danych osobowych we wszystkich wymienionych wyżej celach jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z nami.

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez nas mogą obejmować dane osobowe, dane kontaktowe (adres, telefon, e-mail), a w przypadku kandydatów do pracy także dane o wykształceniu, historii zatrudnienia i inne, objęte ochroną danych na podstawie umowy pośrednictwa pracy zawieranej z każdym kandydatem do pracy.

W przypadku chęci skorzystania z naszych usług pośrednictwa pracy, udostępnienie nam danych osobowych zawartych w CV i dokumentach związanych z rekrutacją oznacza zgodę na ich przetwarzanie przez firmę ONTOS w celu promowania Państwa kandydatury u potencjalnych pracodawców i szukania dla Państwa pracy.

Dane osobowe są przez nas przetwarzane tak długo, jak jest to konieczne celem realizacji umowy lub do wypełnienia obowiązków prawnych lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, a następnie usuwane. Szczegółowe zasady dotyczące tego, jak długo przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy, są zawarte w umowie pośrednictwa pracy zawieranej z każdym kandydatem do pracy.

Odbiorcami danych gromadzonych przez ONTOS mogą być: współpracujący z nami pracodawcy i partnerskie agencje rekrutacyjne, podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące dla nas usługi kadrowo-księgowe, informatyczne, windykacyjne, niszczenia dokumentów, pocztowe, kurierskie itp.

ONTOS przekazuje dane osób kandydatów pracy do podmiotów działających na terenie Polski, Republiki Czeskiej, Wielkiej Brytanii lub innych państw UE. ONTOS przekazuje dane pracodawców polskich (osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) do państw trzecich (m.in. Nepal, Indie, Singapur, Hong Kong, UAE, Filipiny, Sri Lanka, Wietnam) wyłącznie w zakresie wymaganym w celu identyfikacji pracodawcy, zawartym w ofertach pracy złożonych przez pracodawcę, zezwoleniach na pracę wymaganych do uzyskania wizy przez pracownika-cudzoziemca.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W razie stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Gromadzenie i wykorzystywanie danych zanonimizowanych

Zgodnie z praktyką większości serwisów www, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Powoduje to, że znamy publiczne adresy IP, z których użytkownicy przeglądają treści naszego serwisu. Przeglądane treści identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

   • czas nadejścia zapytania,
   • czas wysłania odpowiedzi,
   • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
   • informacje o błędach, które nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
   • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony naszego serwisu nastąpiło przez odnośnik,
   • informacje o przeglądarce użytkownika.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Celem zapewnienia najwyższej jakości serwisu, dokonujemy analizy plików z logami w celu określenia czy struktura strony nie zawiera błędów, jakie podstrony przeglądane są najczęściej itp.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony, jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. Na ich podstawie mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze zestawienia w postaci statystyk nie zawierają żadnych danych identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Dane osobowe przekazywane przez Państwa za pomocą formularzy elektronicznych są przechowywane na zasadach określonych w prawie polskim i Rozporządzeniu o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

4. Mechanizm cookies

Serwis stosuje tzw. cookies tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w celu:

   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystają Państwo ze strony serwisu, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości;
   • zmiany wyglądu lub wersji strony, umożliwiając wyświetlenie strony dostosowanej do Państwa indywidualnych potrzeb (np. pod względem wielkość czcionki, układu, kolorów);
   • przechowywania danych sesyjnych (po zalogowaniu, dzięki czemu nie muszą Państwo na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła. Plik ten wygasa po zakończeniu sesji);
   • prezentowania reklam lub prowadzenia kampanii marketingowych.

Cookies używają też serwisy, do których odwołuje się nasz serwis prezentując np. multimedia. Mogą to być w szczególności cookies zapewniające możliwość logowanie się lub służące dostarczaniu reklam odpowiadających Państwa upodobaniom.

5. Zmiana ustawień cookies

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczne umieszczenie plików cookies w urządzeniu końcowym, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu końcowym.

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies możliwa jest poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej:

   • w przeglądarce Internet Explorer
   • w przeglądarce Mozilla Firefox
   • w przeglądarce Chrome
   • w przeglądarce Safari
   • w przeglądarce Opera

Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym, a tym samym będziemy przechowywać informacje w Państwa urządzeniach końcowych i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach serwisu.

6. Odnośniki do innych stron

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron www. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady obowiązujące na tych stronach. Sugerujemy, aby po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam obowiązującą. Niniejsza polityka plików cookies dotyczy jedynie naszego serwisu.

7. Ważność oferty przedstawionej w serwisie

Oferta przedstawiona na niniejszej stronie internetowej jest dobrowolna i nie stanowi zobowiązania. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania bez uprzedzenia zmian na niniejszej stronie internetowej w jej części lub w całości, a także do uzupełniania przedstawionych informacji, skracania, usuwania, bądź też do czasowego lub ostatecznego zawieszenia internetowej publikacji oferty. Wszelkie roszczenia związane z powstaniem strat materialnych i niematerialnych w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych na niniejszej stronie informacji, bądź też w wyniku wykorzystania błędnych lub niekompletnych informacji, są z zasady wykluczone.